درباره ما

بهترین مرکز فیزیوتراپی در قزوین، کلینیک فیزیوتراپی در قزوین، بهترین فیزیوتراپ در قزوین

درباره کلینیک فیزیوتراپی حکمت نوین

فیزیوتراپیست سعید جلیلوند

ما در کلینیک فیزیوتراپی حکمت نوین قزوین این رشته را بعنوان مجموعه‌ای از دستگاه های مختلف، انجام انواع خاصی از حرکات ورزشی و درمان‌های دستی تعریف می کنیم. علم فیزیوتراپی همان گونه که از نامش پیداست از ترکیب دو کلمه فیزیو+تراپی تشکیل شده است. در واقع بطور کلی نوعی درمان فیزیکی است، که با یکی از مهمترین شاخصه های بدن، یعنی حرکت سروکار دارد.