درمان دستی در فیزیوتراپی

درمان دستی در فیزیوتراپی

u003ch4u003eدرمان دستی در فیزیوتراپی حکمت نوینu003c/h4u003enدرمان دستی در فیزیوتراپی :درمان های دستی شامل انواع مختلفی از تکنیک های ماساژ بافت نرم ، تکنیک های ریلیز فاشیا ، موبیلیزیشن و منیپولیشن می باشد .تمامی این تکنیک ها کاملا تخصصی هستند و فیزیوتراپیست ها با گذراندن دوره های آموزشی ویژه مهارت انجام این تکنیک ها را کسب می کنند.nnدرمان های دستی بعد از معاینه کامل بیمار و با توجه به نیاز بیمار و تشخیص فیزیوتراپیست انجام می شود.انتخاب نوع درمان دستی و مدت زمان این درمان بسته به مشکل شما می تواند متفاوت باشد.در طی جلسه درمان دستی ممکن است کمی درد داشته باشید که طبیعی است . انواع مختلف این درمان در ادامه توضیح داده خواهد شد.