مقالات

مقالات کلینیک فیزیوتراپی حکمت نوین

Dry Needling(سوزن خشک)

این تکنیک امروزه یکی از تکنیک های بسیار موثر و رایج در مراکز فیزیوتراپی است .شاید یک سوال مهم که در نگاه به عنوان مقاله به ذهن میرسد مفهوم و علت کاربرد واژه خشک در کنار سوزن باشد. جالب است که بدانید در ابتدای استفاده از این تکنیک از سرنگ به همراه تزریق لیدوکائین استفاده ...

مایوفیشیال ریلیز

    مايوفاشيال ريليز (MFR: Myofaccial Releas ) چیست: یک تکنیک منوال (دستی) موثر است که با حفظ فشار روی محدودیتهای میوفاشیال (بافت همیندی -عضلانی ) ، درد را برطرف می کند و حرکت را برمی گرداند.برای فهمیدن تکنیکهای MFR ابتدا نیاز است که سیستم فاشیا را خوب بشناسیم . فاشیا مثل پرده ای است ...

کرانیوساکرال تراپی

کرانیوساکرال تراپی چند دهه است که در کشورهای دیگر به عنوان یک درمان اختصاصی انجام میگردد. مبنای این درمان ،بر اساس حرکات ذاتی استخوان های جمجمه(کرانیال)، مهره ها و در نهایت استخوان خاجی(ساکروم) می باشد. طبق تحقیقات اخیر ثابت شده که استخوان های جمجمه نسبت به هم حرکتی به اندازه کسری از میلیمتر دارند.این حرکات ...