مقالات

مقالات کلینیک فیزیوتراپی حکمت نوین

ویسرال منیپولیشن

ویسرال منیپولیشن مجموعه از تکنیک هاست که بر روی احشاء و ریه ها انجام میشود. احشاء دارای سه نوع حرکت هستند: نوع اول : یک حرکت ذاتی که به آن ” موتیلیتی ” گفته میشود.این نوع حرکت در بافت همبند اتفاق می افتد.اگر این حرکت در یک عضو محدود شود باعث عملکرد بد  و نیز ...

منوال تراپی چیست؟

منوال تراپی شامل تکنیک های مختلفی جهت اصلاح مکانیکی ساختار های بدن همچون مفاصل، بافت نرم، احشاء ویسرال می باشد. این تکنیک ها شامل موارد زیر میباشد: *موبیلیزیشن *منیپولیشین *کرانیوساکرال تراپی *ویسرال منیپولیشن *مایوفیشیال ریلیز *داری نیدلینگ یا سوزن خشک *طب سوزنی *انواع ماساژ این موارد در مطالب بعدی به تفصیل توضیح داده خواهد شد‌. ...
بهترین مرکز فیزیوتراپی در قزوین، کلینیک فیزیوتراپی در قزوین، بهترین فیزیوتراپ در قزوین

درمان دستی در فیزیوتراپی

درمان دستی در فیزیوتراپی :درمان های دستی شامل انواع مختلفی از تکنیک های ماساژ بافت نرم ، تکنیک های ریلیز فاشیا ، موبیلیزیشن و منیپولیشن می باشد . ...