مگنت تراپی

مگنت تراپی (مغناطيس درماني) به معني اعمال نيروي مغناطيس بر روي بدن به منظور بهره گيري از خواص درماني آن مي‌باشد.وقتي که از نيروي مغناطيسي براي اهداف درمان پوکي استخوان استفاده مي‌شود،از آن به عنوان مغناطيس شفابخش يا بيومغناطيس نام مي‌برند.استفاده از روش مغناطيس درماني به زمان‌هاي بسيار قديم باز مي‌گردد،اما هنوز هم براي اهداف درماني مورد استفاده قرار مي‌گيرد.در برخي از کشورها اين روش به يک فناوري بسيار پيشرفته تبديل شده است.

مغناطيس درماني چگونه عمل مي کند؟

سودمندي استفاده از مگنت تراپي به عنوان يک روش درماني به خاطر وجود حوزه هاي مختلف الکترو مغناطيسي مي باشد که در بدن انسان بطور طبيعي وجود دارد. براي مثال،انتقال پيام ها در سيستم عصبي و عکس العمل عضلات به آنها با فعاليت مغناطيسي بدن ارتباط دارد.علاوه بر اين گرما مي تواند بزرگترين حوزه مغناطيسي را در بدن ايجاد کند.به همين خاطر بيان مي شود حوزه هاي مغناطيسي منفي مي توانند باعث تحريک متابوليسم بدن، افزايش مقدار اکسيژن در دسترس سلول ها، و کاهش محيط اسيدي در بدن شود.